meb arm inpout ss

“گروه مشاورین معین ادارات” از سال ۱۳۸۰ با سیاستی مستقل به عنوان گروه تابعه شرکت معین ادارات بهینه ساز تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود. منطبق بر سیاست شرکت ، سیاست گروه “مشاوره و بهینه سازی روش های اداری و سازمانی” در بخش خصوصی بوده است.

پنداره مدیریت کلان موجب تجمیع توان­مندی­های مدیریتی در تمامی حوزه­ها گردید. مسلماً  راه اندازی و تامین چنین سازمانی، هزینه­هایی سنگین در پی دارد و برپایی آن از عهده بخش خصوصی خارج است.

اقدام قابل توجه گروه مشاورین معین ادارات، فراهم آوردن و تشکیل گروهی بسیار توانمند وکارآمد از کارشناسان و مشاوران ومدیران اجرایی با ویژگی های خاص بود که کارفرما را در امور مدیریت یاری دهند بی آن که حقوق دائمی و ثابتی در این زمینه پرداخت گردد و تعهد کارگر و کارفرمایی ایجاد شود و این امکان برای مدیران فراهم گردد که همواره و همیشه بتوانند از تجمیع بهترین ها (کارشناسان،مشاوران ومدیران اجرایی) بهره ببرند.

موضوع: معرفی خدمات انحصاری مشاوره­ای و اجرایی

هدف :

ـ بالا بردن سطح خدمات اداری

ـ رفع دغدغه­ ها و نگرانی ­های مدیریت

ـ ایجاد ثبات فکری در راستای امور مدیریتی

ـ تامین آسایش بیشتر

ـ‌ تامین تدارکات درمانی و بیمه­ های کارفرمایان و کارگران

موازین گروه : رعایت و حفظ اصول صداقت، امانت، رازداری، پشتکار و فداکاری